Skapande dans

Mina danspass syftar till att  vidga utrymmet för ditt personliga uttrycksätt  för dig som dansare. Dansen blir en möjlighet att vidga ditt spektra för hur du kan uttrycka dig och vem du kan vara. Omgivningens förväntningar och våra personliga mönster leder oss så lätt till att hålla oss i ett begränsat utrymme. “Jag är sån…” Och så tror vi det. Tills det förstelnade mönstret skapar smärta i kroppen. Jag vill öppna för varje deltagare att bli fullständigt fri i vem den är. Free your mind att skapa exakt den du vill vara i varje stund.

Skapande dans passar alla som tycker om att röra sig till musik. Det är  kravlöst och kräver inga förkunskaper.

Free Your Mind! In movement.

Fast grupp Vårterminen 2023
Birkagården, Karlbergsvägen 86B, onsdagar kl 12.30-14.00. Start 25 jan. Anmälan till www.birkagarden.se/kurser

Kroppen ljuger inte…..

Varje stel muskel uttrycker en känsla som inte tillåter dig att vara den du är, uppleva dig själv fullt ut.

Att dansa Skapande dans är att på ett lustfyllt och lekfullt sätt släppa på spänningar i kroppen.

I den Skapande dansen ger jag dig verktyg för att hitta nya sätt att röra dig och expandera din rörelse.

Det är att ta fram din mest lekfulla sida få ha riktigt kul en stund och samtidigt genom den närvarokänsla och de möten som skapas i dansen, uppleva en andlig  kontakt.

Den fria dansen är magisk på detta vis. Den skapar broar inom och mellan oss även om vi inte ens sett behovet av broar.

Gud respekterar oss

när vi arbetar men älskar oss

när vi dansar…
(Sufi-ordspråk)

“Våra armar och fötter är fulla av slumrande minnen från vårt förflutna”

(Marcel Proust, 1928)

Öppnar livsflödet

Dansen är också ett sätt att frigöra ny energi eftersom spänningarna i kroppen blockerar energiflödet och gör oss trötta. Därför är Skapande dans ett underbart sätt att läka bl.a. utmattningstillstånd, som beror på energiblockeringar i kroppen.

Under dansen kan jag komma att möta den känsla som suttit i kroppen och skapat energiblockeringen, då spänningen släpper.

Skapande dans är därför ett mycket bra sätt att lära känna sig själv och hur kroppen och psyket samspelar. Genom dansen blir jag själv förlösare av min egen kraft!

I medveten närvaro, dansar vi de fem elementen jord, eld, vatten, luft och eter.

Vi integrerar dessa element i vår kropp genom musikens rytmerna och kommer därigenom i harmoni med oss själva.

“Redan på Homo erectus tid…de grupper som stärkte sitt samarbete genom dans blev framgångsrika gentemot andra grupper som inte hade rytmkänsla och inte dansade tillsammans. Endast de som dansade och sjöng tillsammans överlevde.”

(Gryning över Kalahari, Lasse Berg)